Rukovanje ličnim podacima

Rukovanje ličnim podacima

Molimo Vas, unesite svoju email adresu, kako bismo mogli da Vam pošaljemo email potvrdu. Klikom na link, koji se nalazi u poruci, možete da proverite svoje lične podatke.
* Podatke zadate na ovoj stranici ne čuvamo u bazi podataka.

CV.

Moj nastavak
 • Univerzitet u Novom Sadu
  Fakultet fizičkog vaspitanja

  Physical education teacher and dance instructor

 • See You Seminar

  Tivat, Crna Gora

 • Municipality
  Sports Association

  Secretary

 • Euro Show Dance Fest 1
 • Kancelarija za mlade

  Koordinator i
  organizator programa

  Kanizsa Feszt 1
 • Thomas DISC method

  Testiranje ličnosti

  Projektni menadžment

  Kreiranje strategije, pisanje aplikacija,
  organizacija događaja

 • Europe Whole and Free
  Leadership Institute (EWFLI)

  Sarajevo - politički marketing

  St. Gregory College

  Budimpešta, Mađarska
  Viši pisac aplikacija i
  projekt menadžer  

  Kamp Bez Granica 1
 • Opština Kanjiža

  Član saveta - informisanje i međunarodni odnosi

 • Smart marketing

  Godina osnivanja

  Kanizsai újság 1
  Varga 1
 • Digital Masters

  Budapest, Hungary
  Digital Marketing Academy

  Kanjiza / Geneza 1 Kanjiza / Geneza 2 Kanjiza / Geneza 3
  Touristical Startup

  Izvođač

  Touristical Startup 1
 • Body Space Studio Novi Sad
 • Ime i prezime: Mariana Bede
 • Adresa: Kanjiža
 • Državljanstvo: srpsko, mađarsko
 • Mađarski – maternji jezik
 • Srpski – napredni nivo
 • Engleski – nivo komunikacije
 • Microsoft Word – ekspertski nivo
 • Microsoft Excel – ekspertski nivo
 • Microsoft PowerPoint – ekspertski nivo
 • Keynote – napredni korisnički nivo
 • IBM SPSS Statistics – korisnički nivo
 • Facebook Business Suite – ekspertski nivo
 • Facebook Ads – ekspertski nivo