O meni

O meni

O meni

Hello.

Akterima rivalstva među gradovima i turističkim destinacijama potrebna su intergisana marketing rešenja koja će ih izdići iznad konkurencije. Neizostavljeni i osnovni uslov za zadržavanje mladih, za privlačenje ulagača, za stvaranje radnih mesta, kao i za privlačenje turista je dobar imidž grada.

Marijana Bede, ekspert za urbani marketing/marketing grada, pod krovom Smart Marketinga nudi svojim klijentima moderna, efikasna i merljiva rešenja. Zajedno sa svojim partnerima koji raspolažu izvrsnim strukovnim iskustvom, stoji na raspolaganju turističkim akterima, gradovima i regijama pokrivajući sve segmente marketinške aktivnosti.
 


“Kada započinjemo stvaranje brenda, najvažnije je da se upoznam sa gradom i regijom – odnosno sa istorijom/prošlošću istog. Legende i priče koje određuju jedno naselje, regiju ili državu su već sam brend za mene. Kao i u tržišnom marketingu, tako i u takmičenju gradova i destinacija potrebno je stvoriti brend koji se može voleti, a i prodati. Današnje generacije žude za novim uticajima, doživljaljima i izazovima. Nisu privrženi svom mestu življenja ili za nekim mestom odmora/odmaralištem kao njihovi roditelji, bake i dede. Ukoliko jedno mesto želi da zadrži  mlade ili želi da privuče turiste, treba da uđe u trku, treba da se pozicionira i da izgradi svoj imidž koji je privlačan. Danas više nije dovoljno da budete mesto dostojno življenja. Treba da budete uočljivi i primamljivi.“